Sayısal Yüzey Modeli bir arazi yüzeyini 3B (3D) olarak tanımlayan ve araziye ait yükseklik verilerinden elde edilmiş bir sayısal modeldir. Sayısal Yüzey Modeli oluşturmak için kullanılan drone ile elde edilen fotoğraflar ortofoto oluşturmada kullanılır. Elde edilen ortofoto ile Sayısal Arazi Modeli (SAM, DTM: Digital Terrain Model) ve Sayısal Yükseklik Modeli (SYM, DEM: Digital Elevation Model) verileridir. Söz konusu verilerin ve güncel haritaların üretimi ve revizyonunda en fazla kullanılan veri kaynakları, drone ile haritalama ve uydu görüntüleridir.
Uydu görüntüsüyle Sayısal Arazi Modeli (SAM, DTM: Digital Terrain Model) alabilirsiniz fakat GSD (GSD: Ground Sampling Distance) oranı istediğiniz düzeyde olmaz (50 cm civarı). GSD oranını düşürmek drone ile RTK lı drone ile 1 saatime kadar hassasiyet almak mümkündür. RTK sız dronela GSD oranı 4 – 2 Santime kadar düşürmek mümkündür.
  Fotogrametri    elde edilen ölçümlerin değerlendirilmesidir .  Basitçe Günümüzün mevcut yüksek çözünürlüklü uydu görüntülerinin geometrik doğruluğu, yer kontrol noktaları (YKN) kullanılarak yapılan çalışmalara göre, hem YKN’lerde hem de bağımsız denetim noktalarında (BDN) bir pikselin altında doğruluğa sahiptir (Topan vd., 2004). Dolayısıyla, örneğin 1 m yer piksel büyüklüğüne sahip bir görüntü 1:5000 ölçekli bir haritanın sağladığı konum doğruluğuna sahipken bu ölçekteki bir haritanın bilgi içeriğine sahip değildir. Bunun nedeni, görüntü ile harita arasında 0.05-0.10 mm GSD ilişkinin mevcut olmasıdır. Bu ilişki şöyle açıklanabilir: Harita üzerindeki bir nesne, örneğin çizgi ile gösterilen bir nesne, en az 0.25 mm kalınlığa sahiptir. Görüntü kalitesine bağlı olarak bir nesne görüntü üzerinde 2-5 piksel ile tanımlanabilir. Bu durumda harita yapımı için gereken GSD:

 

GSD = 2 ~(5)× 0.25mm× ölçek = (0.05 ~ 0.10)mm× ölçek

şeklinde belirlenebilir Bu durumda 1:10000 ölçekli bir haritanın yapılabilmesi için gereken GSD değeri 1.0m’dir. Dolayısıyla 1.0m GSD değerine sahip bir görüntü 1:5000 ölçekli bir haritanın konum doğruluğunu verirken ancak 1:10000 ölçekli bir haritanın bilgi içeriğine sahiptir. Bu kural, GSD’ye göre oluşturulmuş yaklaşık bir kuraldır ve diğer pekçok etken bu kuralı olumlu ya da olumsuz yönde etkileyebilir. Bu etkenler, geometrik ve radyometrik çözünürlük, etkin GSD, görüntünün geometrisi, atmosferik durum, gölge boyları ve yönü, görüntülenen alanın topoğrafyası ve nesnelerin durumudur.

 

İşte bu noktada dronelarla size hizmet vermeye başlıyoruz düşük GSD oranlarıyla oluşturduğumuz ortofotalar Sayısal Arazi Modeli üç boyutlu olarak oluşmakta ardından modelimizi XYZ kordinatlı veya mesh uzantılı 3D max programlarında açılacak formatlarda size tercihinize göre teslim ediyoruz . 100 dönümlük alan için SAM, DTM: Digital Terrain Model) ve Sayısal Yükseklik Modeli (SYM, DEM: Digital Elevation Model)  almak istediğiniz veya yapmak istediğiniz iş ve işlemler için istediğiniz ölçüde kesitlere ayırmakta  veya hesaplamalarda kullnılmaya hazır hale geliyor.

Tel:+905055065766