GSD (GSD: Ground Sampling Distance) küçülmesidir. Bu durum geometrik çözünürlüğün artması ve nesnelerin daha ayrıntılı olarak görüntülerden seçilmesi anlamına gelmektedir. GSD’nin yanı sıra görüntülerin radyometrik ve spektral çözebilirlikleri de bilgi içeriğini etkilemekte, değişim belirleme gibi çalışmalarda zamansal çözünebilirlik de ön plana çıkmaktadır. Bilgi içeriğini etkileyen bu çözünebilirlik kavramlarına ek olarak, görüntülerin etkin GSD, atmosferik durum, güneş yükseklik açısı, görüntüleme sisteminin bakış açısı ve ilgi alanındaki nesnelerin durumu ve aralarındaki kontrast da bilgi içeriğini etkileyen durumlardır.

Tel:+905055065766