Drone ile halihazır Harita üretimi

RTK lı drone ile alanınıza ait dilediğiniz verileri sizin için hazırlıyoruz. Drone ile istediğiniz tüm verileri dilerseniz Topcon GR % cors cihazımızla dilerseniz RTK lı dronlar ile halihazır harita yapımım için bize ulaşın. Yeryüzünde bulunan detayların ve topoğrafyanın nokta, çizgi ve alan ile ifade edildiği haritalara halihazır harita denir. Halihazır Haritalar “Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliği (BÖHYY)” esaslarına göre genel olarak 1/1000 ölçekli olarak yapılır. 

İletişim

SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ ÜRETİMİ VE 3 BOYUTLU MODELLEME

DRONE/İHA platforlarından %80 boyuna ve %70 enine bindirmeli olarak çekilen hava fotoğraflarından yoğun görüntü eşleme tekniği ile nokta bulutu oluşturulur. Bu aşamadan sonra yeryüzünü olduğu gibi temsil eden Sayısal Yüzey Modeli (SYM), insan yapıları ve yüksekliği olan ağaç, çalı vb. doğal detayların belirli tekniklerle SYM’den çıkarılması ile Sayısal Arazi Modeli(SAM) üretilebilir.

 

İletişim