Multispektral kamera  nedir  ne  işe yarar ?

Tek objektifli kameralar: Genelde uzaktan algılama ile özellikle fotogrametrik üretim amaçları için hava fotoğraflarının elde edilmesinde en çok kullanılan ve son derece yüksek geometrik görüntü kalitesine sahip kameralardır. Çok objektifli kameralar: Değişik film-filtre kombinasyonları ile aynı geometrik noktadan aynı anda, elektromanyetik spektrumun çeşitli dalga boylarını içeren fotoğrafların elde edildiği kamera sistemleridir. Daha çok 4 objektife sahip olan bu kameralar, çok bantlı (multispektral) fotoğrafçılık tekniğiyle, aynı yeryüzü yapısının değişik dalga boyları için gösterdiği farklı yansıma özelliklerini incelemede yarar sağlamaktadırlar.

Multispektral kameranın kullanım alanları .

Drone üzerine takılan Multispektral kamera ile  ürün rekoltesi hesaplama

Drone üzerine takılan Multispektral kamera ile  ürününüzün  rekoltesi

Tarım Alanında  Ürünün rekoltesinin ölçümünü %98 varan doğrulukta analizini sağlar .  Ürün  rekoltesini bilmek  ürünle ilgili planlamalar  ve  Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM), için hasar  zararlarını tespiti için  vazgeçilmez bir  unsurdur  . Drone üzerine takılan Multispektral kamera ile  ürününüzün  rekoltesi belirlenir ekili alanınız  tespit edilerek  yaşayabileceğiniz    Dolu  riski ile birlikte, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel ve su baskını, kalite kaybı ek riskleri  , ayrıca meyvelerde isteğe bağlı don riski (Kalite kaybı, dolu riskinin neden olduğu kaliye kaybını). ürün  kaybı için Tarsim’e geçerliliği olan bir ölçüm ve izahat  vermiş olursunuz. Einizde sayısal bir veri olur.

Vejetasyon yoğunluğu Birim alanda belirli bir türdeki bitki bireylerinin sayısı belirleme de  ve bunların gelişimini belirlemede   Drone üzerine takılan Multispektral kamera ile Vejetasyon yogunlugu birim alanın biyoçeşitliliği belirleyen faktörler