Plankote ne demektir ?

Bir projenin yapılması ve uygulanması sırasında projenin yapılacağı arazinin topoğrafik durumunun ölçülmesidir. Bu ölçümler harita yapımı için gerekli ölçümlerle aynı olmakla birlikte hassasiyet ve ölçüm tekniği açısından farklılık gösterir.

Plankote için yapılan ölçmeler istenilen hassasiyete bağlı olmak üzere iki şekilde yapılır.

Trigonometrik yükseklik ve kutupsal koordinat ölçme yöntemi ile yapılan plankote: Bu yöntemde 3-5m de bir arazinin belirtilen yöntemlerle kotlarının alınması, hesaplanması ve uygun ölçekte çizimidir. Bu işlemi drone ile yapmak daha hızlı ve hızlı olması nedeniyle maliyeti daha düşüktür.

 Karelajlı Plankote: Bu yöntemde arazi hassasiyet kriterine göre her 3-5m de bir çakılan kazıklarla kare ağına bölünür. Daha sonra bu kare ağında geometrik nivelman yapılmak sureti ile her bir kazığın mm hassasiyetinde kot değerleri hesaplanır. Bu işlemi elevation model olarak adlandırılmakta  ve  drone ile  fotografik nirengi yöntemiyle yapılabilmektedir.

Cors cihazıyla yere atılan noktaların verisiyle drone uçuş sağlarken aldığı verilerin fixlemesiyle Gsd 2 santime kadar hassas veri alabiliriz. Bu verilerinizi istediğiniz kare alan ölçüsünde  kesitlere ayırabilirsiniz.

Plankote, projelere altlık teşkil etmek amacıyla hazırlanan, arazinin topografik durumu ile birlikte tüm detayları kapsayan haritalardır. Bu arazinin belirli aralıklarla, sistematik olarak kotların belirlenmesi amacıyla yapılan çalışma ve sonuç ürün olarak meydana gelen, kotlu/ölçekli krokidir. Arazinin yapısına göre belirli aralıklarla ve eğimin değiştiği her noktada alım yapılmasıyla oluşur. Resmi evraklar için kullanılacaksa arazinin bulunduğu il, ilçe, köy, pafta numarası, ada ve parsel bilgileriyle birlikte arazide bulunan mevcut yol, bina, şev, direk, çeşme gibi sembollerle tanımlanan nesnelerle birlikte belirli aralıklarla arazinin mevcut kotları gösterilir.

İstenilen prezisyona göre yaklaşık 3-5 metre de bir detay noktası alınır. Ölçme işlemi bilgisayara veri transferi mümkün olan total station ile yapılır.