Drone ile Ortofoto Harita üretimi

Fotogrametrik yöntemle elde edilen hava fotoğraflarının optik hataları giderilerek işlenmesi ile oluşan ve 3 boyutlu koordinat(x, y, z) bilgisini içeren foto-haritalara ortofoto harita denir. Hazırlanan bu haritalar üzerinden ölçü alınabilir ve çizim yapılabilir.

İnsansız Hava Araçlarından (İHA) çekilen hava fotoğraflarından, son zamanlardaki teknolojik gelişmeler sayesinde yüksek konum doğruluğuna sahip ortofoto haritalar üretilebilmektedir. Özellikle RTK özelliği bulunan GPS’e sahip İHA’lardan çekilen hava fotoğraflarından oluşturulan ortofoto haritalarda konum doğruluğu bölgeye bağlı olarak ±2 cm kadar ulaşabilmektedir. 

Firmamız elinde bulunan farklı özellikteki İHA lar ile projeleriniz için gerekli altklık olan ortofoto haritaları hızlı, etkin bir şekilde üretebilmektedir. Klasik ölçüm yöntemleri ile çok uzun zaman alacak altlık harita ihtiyacınızı çok kısa sürede karşılayabiliriz. 

 

İletişim

SAYISAL YÜKSEKLİK MODELİ ÜRETİMİ VE 3 BOYUTLU MODELLEME

DRONE/İHA platforlarından %80 boyuna ve %70 enine bindirmeli olarak çekilen hava fotoğraflarından yoğun görüntü eşleme tekniği ile nokta bulutu oluşturulur. Bu aşamadan sonra yeryüzünü olduğu gibi temsil eden Sayısal Yüzey Modeli (SYM), insan yapıları ve yüksekliği olan ağaç, çalı vb. doğal detayların belirli tekniklerle SYM’den çıkarılması ile Sayısal Arazi Modeli(SAM) üretilebilir.

 

İletişim