Drone veya RC uçaklar ile  Mühendislik ve altyapı çalışmaları, afet ve risk analizleri, arkeoloji, güvenlik, havacılık, orman, enerji, hâlihazır haritalama, heyelan ve sel analizleri, coğrafi bilgi sistemleri, uydu konumlama sistemleri (GPS, GLONASS, GALILEO) ve siluet analizleri gibi alanlarda ihtiyaç duyduğunuz teknik analizi yapabilmeniz için  gereken bilgileri drone ile hartitalam yaparak size ulaştırırız.

Digital Terrain Model  DTM (Digital Terrain Model) yeryüzünün modelini oluşturmak için yüzeye ait konum ve yükseklik bilgilerinden yararlanılarak hesaplanan matematiksel bir yüzeydir. Bu yüzey modelinde bitki örtüsü, ağaç, elektrik direği ve bina gibi detay noktaları olmayıp sadece çıplak arazi yüzeyi ve arazinin morfolojisini yansıtan şev, dere, vadi gibi detaylar olmaktadır. Literatürde karşımıza çıkan SYM (Sayısal Yükseklik Modeli) veya DEM (Digital Elevation Model) kavramı ise arazinin morfolojisine ait detayların dâhil edilmediği SAM’nin bir alt birimi olarak da düşünülebilir. Tel:+905055065766