SAM Sayısal Arazi Modeli
Sayısal Arazi Modeli (SAM)Sayısal Yükseklik Modeli (SYM)
SAM (Sayısal Arazi Modeli) veya DTM (Digital Terrain Model) yeryüzünün modelini oluşturmak için yüzeye ait konum ve yükseklik bilgilerinden yararlanılarak hesaplanan matematiksel bir yüzeydir. Bu yüzey modelinde bitki örtüsü, ağaç, elektrik direği ve bina gibi detay noktaları olmayıp sadece çıplak arazi yüzeyi ve arazinin morfolojisini yansıtan şev, dere, vadi gibi detaylar olmaktadır. Literatürde karşımıza çıkan SYM (Sayısal Yükseklik Modeli) veya DEM (Digital Elevation Model) kavramı ise arazinin morfolojisine ait detayların dâhil edilmediği SAM’nin bir alt birimi olarak da düşünülebilir.