Drone ile arazi ölçümü

Kübaj Hesapları, Kentsel Dönüşüm, Altyapı-üstyapı Projeleri, Kanal Projeleri, Baraj inşaatları arazilerinizin hızlıca ölçümü için kullanılan iha (Drone) ile  arazi ölçümleri Sayısal Yüzey ,Modeli (DSM),Nokta Bulutu,3D KENT MODEL ORTOFOTO,Sayısal Yükseklik Modeli (DEM),MULTİSPEKTRAL GÖRÜNTÜ ihtiyaç duyduğunuz her çözü için destek olmaya hazırız.

Kübaj Hesapları

Ges sahaları ,inşaat alanları ,yol projeleri için gerekli iş gücü yapılacak çalışmlar ve maliyet hesapları için  iha(drone ) ile haritalama hizmeti .

Sayısal Yüzey ,Modeli (DSM)

SAM (Sayısal Arazi Modeli) veya DTM (Digital Terrain Model) yeryüzünün modelini oluşturmak için yüzeye ait konum ve yükseklik bilgilerinden yararlanılarak hesaplanan matematiksel bir yüzeydir.

Drone İle Haritalama

Drone ile haritalama lidar sistemlerine göre daha  ekonomik bir çözümdür  hem dronun RTK – Real Time Kinematik  modeliyle hem de RTK sız modeliyle elde edilen doneler istediğiniz program formatıyla çıktı alına bilinmektedir.

iha haritalama,drone ile halihazır,fotogrametri drone,fiyatları,drone ile arazi ölçümü,drone ile harita yapımı,drone ile ortofoto üretimi,iha ile haritalama
Digital Terrain Model

Drone veya RC uçaklar ile  Mühendislik ve altyapı çalışmaları, afet ve risk analizleri, arkeoloji, güvenlik, havacılık, orman, enerji, hâlihazır haritalama, heyelan ve sel analizleri, coğrafi bilgi sistemleri, uydu konumlama sistemleri

Fotogrametri

Fotogrametri; Dronelara veya uçaklara yerleştirilen yerleştirilen kameralarla havadan çekilen resimler üzerinde yapılan ölçümlerle uygulanan, yeryüzü topoğrafyasının şekli ve biçimini belirlemeye ve muhtelif ölçeklerde topoğrafik vektör ve ortofoto haritalarını üretmeye yarayan bir teknik veya bilim dalıdır..

Haritalama

Sayısal Yüzey Modeli bir arazi yüzeyini 3B (3D) olarak tanımlayan ve araziye ait yükseklik verilerinden elde edilmiş bir sayısal modeldir. Sayısal Yüzey Modeli oluşturmak için kullanılan drone ile elde edilen fotoğraflar ortofoto oluşturmada kullanılır. 

Yardım gerek mi ?

İletişim