2D ve 3D model,Fotogrametri, sayısal Yüzey Modeli

2D ve 3D model,Fotogrametri, sayısal Yüzey Modeli